Kalite Politikamız

KALİTE VE İŞÇİ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ

Faaliyet gösterdiğimiz sektör konusu yüksek kalite, süreklilik ve daima gelişim gerektiren bir sektördür. Bu sektörde görevimizi yerine getirme yolundaki politikamıza temel olabilecek esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 • Müşteri ihtiyaçlarını ürün ve hizmet yönünden, zamanında ve istenilen şekilde karşılamak,
 • Hızlı ve doğru şekilde hizmet üretebilmek,
 • Her zaman güvenilir bir firma olmak,
 • Müşteriye en verimli ve en ekonomik şekilde hizmet verebilmek,
 • Müşteri ve personel memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
 • Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip, ürün ve hizmet kalitesinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak, verimliliği arttırmak ve maliyetlerimizi izleyerek kontrol altında tutmak,
 • Kalite ve İşçi Sağlığı Sisteminin tüm çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanmasını sağlayarak en kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak,
 • Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak,
 • Hizmetimizin ve üretimimizin her aşamasını kontrol altında tutmak suretiyle, problemleri ortaya çıkmadan önlemek,
 • Temizlik ve insan sağlığına tavizsiz önem verilmek de,
 • Tüm çalışanlarımıza; gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Tüm faaliyetler kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü bünyemize yerleştirmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak