Doğrama Sözlüğü

Balkon kapısı
Pencere tekniğiyle yapılmış ancak kapı olarak hizmet veren, evlerde genellikle iç mekandan balkona geçmekte kullanılan mimari eleman.
Cam
Kapı ve pencerelerde, dış mekanın içeriden görünmesini ve gün ışığından faydalanma imkanını önlemeksizin hava akımına, sıcaklık ve rutubet gibi dış etkilerin önüne geçmeyi sağlayan şeffaf eleman.
Çift açılım
Hem vasistas hem de radyal kanat şeklinde açılma özelliği.
Çift açılım kilitli kol
Çift açılım sistemlerindeki iki tür açılımdan birinin yalnız kol üzerindeki kilit vasıtasıyla kullanımına imkan veren özel kol tipi.
Çift cam
İki parça camın arasında bırakılan hava boşluğu ve özel birleşim elemanlarıyla normale göre daha fazla yalıtım sağlayan cam ünitesi.
Denizlik
Pencerelerde yüzeyden süzülen yağış veya yoğuşmanın iç veya dış mekanda akacağı ya da toplanacağı yatay eleman.
Derz
Pencere ve kapılarda kullanılan kayıtların birleşim çizgisi.
Dip çıtası
Pencerelerde kasanın duvarla birleşim yerini örten çıta.
Dürbün
Dış kapılarda dışarının içeriden tek yönlü olarak görünmesine imkan veren eleman.
Eşik
Kapılarda ve balkon kapılarında kanadın alt yatay kaydıyla birleşim sağlayan ve kapalı konumdaki sağlamlığı ve yalıtımı artıran, zemin üzerinde yer alan yatay eleman.
Fransız açılım
İki kanatlı pencerelerde, iki kanadın ortasında sabit bir kayda gerek kalmadan açılma ve kapanma özelliği.
Giyotin
Radyal olarak çalışan normal kanatların tersine dikey olarak açılıp kapanan pencere tipi.
Göbek
Pencere ve kapılarda camın aksine olarak görüntüyü engellemeyi hedefleyen eleman.
Isıcam®
Şişe Cam tarafından geliştirilmiş iki ya da daha çok camın aralarında bırakılan hava boşluğu ve özel birleşim elemanlarıyla normale göre daha fazla yalıtım sağlayan cam ünitesi.
İspanyolet
Pencerelerde kanadın kasaya kapanmasını ve kilitlenmesini sağlayan mekanizma.
Kanat
Pencere ve kapılarda hareketli olan parça.
Kapı
Yapılarda canlıların ve eşyaların mekanlar arasında hareket edebilmesini sağlayan duvar açıklıklarında bulunan, kapanıp açılabilen mimari elemanlar.
Karolaj
Pencere camlarının ince çıtalar yardımıyla dikey veya yatay küçük bölüntülere ayrılması.
Kasa
Pencere ve kapıların duvar açıklıklarında sabit şekilde duran kısımları.
Kayıt
Pencerelerin karkasını oluşturan, pencerenin tipine göre dikey, yatay, oval ya da açılı şekilde birbirlerine kenetlenmiş parçalar.
Kepenk
Pencerelerin yeraldığı açıklığın dışında yeralan, görünü yalıtımı ve güvenlik sağlamak amacıyla kullanılan açılıp kapanabilen mimari elemanlar.
Kol
İspanyoletlerin ya da kapı kilitlerinin kişilerce kumanda edilmesine yarayan mekanizmalar.
Kilit
Kapıların ve balkon kapılarını ancak anahtar vasıtasıyla açılır hale getiren güvenlik mekanizması.
Lamba
Ahşap parçalar üzerinde yeralan profil.
Menteşe
Kanadın radyal hareketine imkan veren ve kasayla bağlantısını oluşturan elemanlar.
Orta kayıt
Pencerelerin kenarlarını oluşturan kayıtların dışındaki kayıtlar.
Pencere
Yapılarda dış mekanın görünmesini, aydınlanmayı ve hava akımını sağlayan duvar açıklıklarında bulunan, kapanıp açılabilen mimari elemanlar.
Pervaz
Kapı ve pencere kasalarından başlayarak duvar üzerine taşan dekoratif elemanlar.
Pivot
Dairesel hareketli pencere
Seren
Kapıların karkasını oluşturan, kapının tipine göre dikey, yatay, oval ya da açılı şekilde birbirlerine kenetlenmiş parçalar.
Söve
Duvar açıklıklarının merkeze doğru bakan yüzeylerini örten ve pervazla pencere kasasını birleştiren elemanlar.
Taç
Pencere ve kapı kasalarının üstünde, pervazın yerini alan yatay dekoratif elemanlar.
Tokmak
Kapılarda herhangi bir mekanizma içermeksizin kanat hareketini kontrol etmeye imkan veren elemanlar.
Vitray
Kapı ve pencerelerde kullanılan camların birden çok ve genellikle renkli parçalar halinde yapılarak belli bir desen oluşturacak şekilde birleştirilmesiyle elde edilen mimari elemanlar.
Yangın dayanımı
Kapı ve pencerelerin yangına karşı belli bir süre (genellikle 60 dk hedeflenir) mukavemet gösterme (yangını diğer mekana geçirmeme ve yapısal bozulmaya uğramama) özelliği.
Zıvana
Ahşap parçaların birbirlerine kalıcı şekilde kenetlenmesini sağlayan ve bir bütün oluşturmak üzere tasarlanmış profiller.